Skifferbrynen av hög kvalité ifrån Loos

Alla brynen tillverkas i Loos med sten tagna ifrån områdets brynstensgruvor. Tillverkning av brynen är en långlevad tradition i Loos. Dess kvarvarande rötter har ursprung i 1800-talet och har överförts familjemässigt tills idag. Se sortiment för att visa alla publicerade produkter, eller besök vår huvudsida för få mer information.

  • Tidigaste spår (Viktingatid)

    Tidigaste spåret av nutida Loosbrynet är ifrån utgrävningar i Helgö, med brynen tillverkade under 500-600 år e.Kr. Under början av 1800-talet omskrivs Loosbrynet som välkänt i tidningsurklipp.

    Historia 
  • Borg & Gjers (1800-1900)

    Hans Gustav Borg byggde den första vattendrivna brynsågen under slutet av 1800-talet, därefter har traditionen överförts per generation. Brynen tillverkades såväl omkring bydgen på flera gårdar manuellt.

    Läs mer 

Nutida Loosbrynet

Lerskiffer bryts och tillverkas fortfarande i Loos, och brytning sker fortfarande på äldre brynbrott. Under 1800-talet tillverkades främt smalare brynen för användning i skogsarbete & slåtter. Idag tillverkas även större varianter.

Om nutida tillverkning

Vi tillverkar ett brett utbud av brynen lämpad för olika syften; bänkbrynen, liebrynen, kombinationsbrynen, fickbrynen och ett större antal smala brynen baserad på vanliga tumsmått. Olika variationer av skiffer existerar i Loos regionen, det som säljs är av en mjukare variant om ej specificerat, med en kornstorlek som ligger kring 1200-1500.